14 Şubat 2009

İlmiye ÇIĞ bir yerlere gitmiyor.Yahu,ne giderayağı!..
İlmiye ÇIĞ bir yerlere falan gitmiyor.
Fena halde kalıcılar.
Bu dünya ya şekil veren ,
cahiller sürüsünü yalanyanlış güdenlerle her platformda mücadele eden gerçek kahramanlar onlar.
Mahkemeye verildi
bilimsel bir tespitinden ,
"ağır ceza"
da yargılandı...
Kuran ı kullanan,insanların inançlarını sömüren kesimin bilimle ne işi olabilir ki!..
*
"Geçen yüzyıl içinde, Mezopotamya’da yapılan kazılardaki buluntular, çıkan binlerce yazılı belgenin çözülüp okunması ile her iki inanç da kökünden sarsıldı. Çünkü Promete’den an az 2000 yıl önce Sumerliler bunların hepsini bulmuşlar, yapmışlar ve kullanmışlardı. Diğer taraftan Tevrat’taki birçok konuların Sumerlilerden kaynaklandığı, metinler okundukça meydana çıkmış ve çıkmaktadır. "
"Sumerlilerin dinleri ve edebî yapıtları gerek kendileri zamanında yaşayan, gerek daha sonra gelen Ortadoğu milletlerini etkisi altına alarak izleri, bir taraftan Yunanlılar yoluyla Batı dünyasına, diğer taraftan Tevrat ve Kur’an’a kadar ulaşmıştır."
*

Hiç yorum yok: